Schema

Termin 1

V3- V10 med uppehåll för sportlov V8. 

 

 

Terminskifte:

Terminer 2022

Termin 1 (Ny anmälan gäller)

V3-V10 med uppehåll för sportlov V8 

Termin 2 V11 – V18

med uppehåll för påsklov V14 

 

Sommarterminer

V19 – V22

Sommarläger 

V26- V28 (preliminärt) 

Termin 3 (Ny anmälan gäller)

Mer info kommer 

Termin 4

Mer info kommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema Tävling

 

Tävling Verkstad Lageröl
Följ uppdateringar under covid – 19