Anmälan / Betalningsvillkor/ Ångerrätt

Anmälan

ska ske till www.adance.se/anmalan. De uppgifter som ska lämnas är namn, personnummer och adress på den som ska gå danskursen. Samma uppgifter ska lämnas från vårdnadshavaren om deltagare är under 18 år. Deltagaren får vid anmälan ett autosvar som visar att anmälan har kommit fram. Kommunikation / nyhetsbrev går till e-postadressen inte anmälan. 

Personuppgiftspolicy

Läs mer om detta under GDPR – personuppgifter. (Se längre ner på sidan under GDPR)

Undervisningsterminer

Undervisningen delas upp i 4 terminer om vardera 7 veckor.
När du anmäler dig till termin T1 är du automatiskt återanmäld till termin T2 och behöver alltså inte anmäla dig på nytt.
När du anmäler dig till termin T3 är du automatiskt återanmäld till termin T4 och behöver alltså inte anmäla dig på nytt.

 

Periodöversikt 2021/2022

Termin 1: Vecka 3-11 Med uppehåll för sportlov v8 
Termin 2: Vecka 11 – 18 Med uppehåll för påsklov v14
Termin 3: mer info kommer 
Termin 4: mer info kommer – Med uppehåll för Höstlov v44 samt Latin VM v48.

Betalning

 Fakturering sker 14 dagar efter kursstart . E- faktura går till den epost/mail du angett i anmälan.  

Ny anmälan 

Undervisningen delas upp i 4 terminer om vardera 7 veckor.
När du anmäler dig till termin T1 är du automatiskt återanmäld till termin T2 och behöver alltså inte anmäla dig på nytt.
När du anmäler dig till termin T3 är du automatiskt återanmäld till termin T4 och behöver alltså inte anmäla dig på nytt.

Obetald faktura gäller inte som avanmälning.

Delbetalning

Om du önskar få delbetala tillkommer en avgift på 50kr per delbetalning. Om du önskar delbetalning så mejlar du din förfrågan till info@adance.se

Avbokning och Återbetalning

När du gör en avbokning upphör ditt avtal med Athletic att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande undervisningsperiod.

För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till angelina@adance.se

Obetald faktura gäller inte som avanmälning.

Är du förhindrad att maila går det bra att skicka ett brev till Athletic, s admin

Svetsaregatan 4 37230 Ronneby eller besöka dansskolan.

Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller.

Särskilda regler gäller vid läger & workshops. (Se längre ner under återbetalning vid workshops & läger)

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005: 59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbesked till en undervisningsperiod.

Särskilda regler gäller vid läger & workshops. (Se längre ner under återbetalning vid workshops & läger)

 

 Ångerveckor

Utöver vad lagen erbjuder, Athletic dig även Ångerveckor

Ångerveckor kan även om din ångerfrist löpt ut så har du möjlighet att under periodens två första kursveckor att ångra dig. Vid avbokning se ovan under avbokning. Använder du 2 veckor ångerrätt efter terminsstart så är du automatiskt avbokad för kommande perioder.

 Maila  din avbokning till angelina@adance.se  Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Finns även färdigt köpcentrum från Konsumentverket som du kan använda

Du hittar den på: http://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pd

Särskilda regler gäller vid läger & workshops. (Se längre ner under återbetalning vid workshops & läger) 

Påminnelse om betalning

Om betalning, påminnelser  uteblir överlämnas ärendet till inkasso. Athletic förbehåller sig rätten att debitera en påminnelseavgift om 60:- per påminnelse samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag. 

Sjukdom, skada eller annat förhinder

Avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort, eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behov Athletic få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göra.

Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod pga sjukdom, skada, flyttade till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Athletic. Läkarintyg skall vara Athletic tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Athletic.

Athletic tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningar.

Inställda lektioner/ Ersättningstillfällen

Om Athletic tvingas att ställa in ett eller flera kurstillfällen så kommer dessa att flyttas till en annan tidpunkt. Dag och tid för ersättningstillfällena meddelas dig så snart det är möjligt. Du har inte rätt till ersättning eller återbetalning för de framskjutna kurstillfällena.

Om Athletic inte har möjlighet att erbjuda ersättningstillfällen, av orsaker som ligger utanför Athletic, s kontroll, såsom till exempel men inte enbart krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet förbehåller Athletic sig att istället ersätta kurstillfällen med digitalt material./ gäller ej vid läger och workshops.

Force majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som Athletic inte råder över och som säkerheter Athletic att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Athletic från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska snarast underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpningen av denna bestämmelse.

Debitering/ återbetalni ng vid Workshops och Läger 

När du anmäler dig till Athletic Dance evenemang som workshops, läger el liknande ser vi anmälan som bindande. Administrationsavgift på 200 kr tas ut vid avbokning efter sista anmälningsdagen.

Avbokning mer än två veckor före start 50% Debitering./ Återbetalning av kostnaden. Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg – ingen debitering/ full återbetalning.

Avbokning mindre än två veckor före start 70% debitering/ Återbetalning 30% av kostnaden.Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg – ingen debitering/ Full återbetalning.

Detta gäller ej när vi erbjuder utländska tränare samt beställd kost. -Avbokning mindre än två veckor före start.

Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg debiteras / återbetalas 50% av kostnaden. Utan läkarintyg 70% Debitering/ 30% Återbetalning av kostnaden.

Athletic som varumärke

All media exponering av företaget eller i företagets lokaler måste godkännas av Athletic.

varumärket får endast använda offentligt med tillåtelse av Athletic Dance efter föregående underrättelse och efter att medgivande har beviljats. Om inget annat har meddelats beviljar Athletic Dance inte några uttryckliga eller underförstådda rättigheter gällande patent, upphovsrätt av varumärket.

Godkännande görs skriftligt.

Fotografering och filmning

Det är förbjudet för föräldrar och danslever att under undervisning fotografera eller filma danselev utan att träffa annan danseleven / tränaren får sitta medgivande. 

GDPR

Athletic Dance och GDPR (dataskyddsförordningen)

GDPR, ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

INFO

Athletic lagrar endast kunddata i syfte att kunna administrera fakturering och kommunikation för de kurser som anordnas varje termin.

Den persondata som lagras är de uppgifter som ligger till grund för de fakturor som görs för de danskurser som ni har anmält är till, eller som ni som vårdnadshavare har anmält era barn till.

Mailadress specifikt för kommunikation /nyhetsbrev som skickas ut från Athletic.

Det är endast den administrativa personalen på Athletic som har tillgång till de personuppgifter som finns sparade. 

Uppgifterna sparas så länge du väljer att fortsätta vara kund hos Athletic. Samt så länge som bokföringslagen kräver särskilt att uppgifterna sparas. 

Data sparad i vårt system är:

Namn Adress Personnummer

Vårdnadshavarens namn och personnummer om elva är mindre år

Mailadress

Småkakor

Vi använder inte cookies på vår hemsida i syfte att samla information från din webbläsare.

Om ni som kund inte vill att vi lagrar för er personlig information

Om ni vill att vi tar bort information skickar ni ett mail till info@adance.se

Det gäller också att vi vill veta vilka personuppgifter vi har lagrat i vårt system. I de fall bokföringslagen fungerar att vi lagrar informationen kommer informationen att raderas så snart bokföringslagen tillåter.

Athletic lämnar endast ut personuppgifter för våra kunder om lager så att eller kan kunden få sitt godkännande.

Vid ytterligare frågor vänligen hör av er via mail till angelina@adance.se

 

Adress

Besöksadress:
Athletic Boost Blekinge AB
Vierydsvägen 1 
372 30 Ronneby
Tel: 0709643090
Admin:
SVETSAREGATAN 4
372 30 Ronneby

Organisationsnummer: 559284-0283