Anmälan

Anmälan

Ange vilken termin din anmälan avser.  Om termin inte anges så faktureras man för den termin som pågår. Deltagaren får vid anmälan ett autosvar som visar att anmälan har kommit fram. Kommunikation / nyhetsbrev går till den e-postadress ni angivit i anmälan.

Betalning

När du fått Antagningsbesked får du även information om fakturering 14 dagar efter Athletics kursstart.  Detta kan du även läsa mer om via terms & conditions ( Länk nedan) http://adance.se/anmalan-betalningsvillkor-angeratt/

Ny anmälan görs endast vid sommar & jul uppehåll. Fr.o.m. din andra termin erhåller du automatiskt en ny faktura via den postadress du angett. Ny anmälan görs endast vid sommar & jul uppehåll.

Obetald faktura gäller inte som avanmälning.

Delbetalning

Om du önskar att delbetala tillkommer en avgift på 50kr per delbetalning. Om du önskar delbetalning så mejlar du din förfrågan till info@adance.se

Sjukdom, skada eller annat förhinder

Utöver vad som behandlas under avsnitten anmälan / betalningsvillkor

http://adance.se/anmalan-betalningsvillkor-angeratt/

är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver Athletic få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Athletic.  Läkarintyg skall vara Athletic tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Athletic.

Athletic tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

Avbokning och Återbetalning

När du gör en avbokning upphör ditt avtal med Athletic att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande undervisningsperiod.

För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till angelina@adance.se

Obetald faktura gäller inte som avanmälning.

Är du förhindrad att mejla kan du skicka ett brev till Athletic,s admin

Svetsaregatan 4 37230 Ronneby eller besöka dansskolan.

Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Athletic återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har emottagit din avbokning. Athletic tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

http://adance.se/anmalan-betalningsvillkor-angeratt/

Särskilda regler gäller vid läger & workshops. Detta kan du läsa om under

Inställda lektioner

Om Athletic tvingas att ställa in ett eller flera kurstillfällen så kommer dessa att flyttas till en annan tidpunkt. Dag och tid för ersättningstillfällena meddelas dig så snart det är möjligt. Du har inte rätt till ersättning eller återbetalning för de framskjutna kurstillfällena.

Om Athletic inte har möjlighet att erbjuda ersättningstillfällen, av orsaker som ligger utanför Athletic,s kontroll, såsom exempelvis men inte enbart krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet förbehåller Athletic sig att istället ersätta kurstillfällen med digitalt material.

Force Majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som Athletic inte råder över och som förhindrar Athletic att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Athletic från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska snarast underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Påminnelse om betalning

Om betalning, trots påminnelser, uteblir överlämnas ärendet till inkasso. Athletic förbehåller sig rätten att debitera en påminnelseavgift om 60:- per påminnelse samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag. 

Personuppgiftspolicy

Athletic kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt. Läs mer om detta under GDPR – personuppgifter. ( Se nedan)


Athletic som varumärke

All media exponering av företaget eller i företagets lokaler måste godkännas av Athletic.

*varumärket får endast användas offentligt med tillåtelse av Athletic Dance efter föregående underrättelse och efter att medgivande har beviljats. Om inget annat har meddelats beviljar Athletic  Dance  inte några uttryckliga eller underförstådda rättigheter gällande patent, upphovsrätt av varumärket.

Fotografering & Filmning

Det är förbjudet för föräldrar och danselever att under undervisning fotografera eller filma annan danselev utan att den berörda danseleven / tränaren gett sitt medgivande. 

GDPR

Athletic Dance och GDPR (dataskyddsförordningen)

GDPR, ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

INFO

Athletic lagrar endast kunddata i syfte att kunna administrera fakturering och kommunikation för de kurser som anordnas varje termin.

Den persondata som lagras är de uppgifter som ligger till grund för de fakturor som görs för de danskurser som ni har anmält er till, eller som ni som vårdnadshavare har anmält era barn till.

Mailadress används för kommunikation /nyhetsbrev som skickas från Athletic.

Det är endast den administrativa personalen på Athletic som har tillgång till de personuppgifter som finns lagrade.

Uppgifterna sparas så länge eleven fortsätter att vara kund och så länge som bokföringslagen kräver att uppgifterna sparas.

Data sparad i våra system är:

Namn Adress Personnummer

Vårdnadshavarens namn och personnummer om eleven är minderårig

Mailadress

Cookies

Vi använder inte cookies på vår hemsida i syfte att samla information från din webbläsare.

Om ni som kund inte vill att vi lagrar för er personlig information

Om ni vill att vi tar bort information skickar ni ett mail till info@adance.se

Det gäller också om ni vill få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om er i våra system. I de fall bokföringslagen kräver att vi lagrar informationen kommer informationen att raderas så snart bokföringslagen tillåter.

Athletic lämnar endast ut personuppgifter om våra kunder om lagen kräver så eller om kunden har gett sitt godkännande.

Vid ytterligare frågor vänligen hör av er via mail till angelina@adance.se

Adress

Besöks adress:
Athletic Boost Blekinge AB
Vierydsvägen 1 
372 30 Ronneby
Tel: 0709643090
Admin:
SVETSAREGATAN 4
372 30 Ronneby

Organisationsnummer: 559284-0283