Anmälan

Athletic som varumärke

När du anmäler dig/ ditt barn ger du Athletic rätten till att du/ ditt barn kan synas i media och i offentliga sammanhang. Skullle medgivande inte finnas måste detta meddelas. All media exponering av företaget eller i företagets lokaler måste godkännas av Athletic.
*varumärket får endast användas offentligt med tillåtelse av Athletic Dance efter föregående underrättelse och efter att medgivande har beviljats. Om inget annat har meddelats beviljar  Atheltic Dance  inte några uttryckliga eller underförstådda rättigheter gällande patent, upphovsrätt av varumärket. Vi ser anmälan som bindande. Läs även igenom terms & conditions

GDPR

Samtycke till behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Jag samtycker till att Athletic Dance AB med föräldraförening Athletic sport IF har rätt att använda mina personuppgifter nedan, från aktuellt tillfälle, i såväl redaktionella som i marknadsföringssammanhang, både i tryckt och i digital form.
Användningen är exempelvis på företagets webbsida, intranät, i nyhetsbrev, i broschyrer och annat tryckt material samt pressbilder. Personuppgiftbehandlingen kommer att ske i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning och utföras med ditt samtycke som rättslig grund för behandling.
Mitt namn
Mitt foto (bild där jag finns med)
Film (rörlig bild där jag finns med)
Samtycket är giltigt under 20180628- 20230828. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@athleticdance.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandling innan samtycket återkallades.
Att trycka på skicka nedanför innebär att jag har läst och förstått ovanstående samt läst ångerätt och force majure under fliken terms & conditions. Att du lämnar ditt samtycke till behandling av personuppgifterna.