Ångerrätt

Ångerrätt

(SFS 2005:59)

När du anmäler dig till en danskurs har du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.Efter det att danskursen startat.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag 1.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka2 ett klart och tydligt mail om ditt beslut att frånträda avtalet och avsluta danskurs. (Går också bra att t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post).

Ett mail med fullständiga personuppgifter (ditt namn, din geografiska adress, och, om det gäller i ditt fall, ditt telefonnummer, faxnummer och din e-postadress.)

samt gällande kurs/kurser du vill avsluta till info@adance.se

Finns även färdig mall från Konsumentverket som du kan använda

Du hittar den på: http://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du frånträder detta avtal kommer vi ej att fakturera dig för den kurs/kurser du valt att avsluta samt betala tillbaka eventuella betalningar vi fått från dig.

Konsumenten måste ha skickat sitt meddelade om ångerrätt innan ångerfristen löpt ut.

Vill du avsluta ditt avtal efter ångerrätt gått ut krävs läkarintyg el liknande.

Ångerrätt gäller ej när en tjänst som har fullgjorts och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt. Om du som kund ej meddelat att du vill använda din ångerrätt, ser vi det som att du som konsument har samtyckt till tjänsten. Ångerfristen är 14 dagar efter kursstart