Terms&Conditions/Ångerrätt

Ångerrätt

(SFS 2005:59)

När du anmäler dig till en danskurs har du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Då raderas även dina personuppgifter från våra register.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att du anmält dig.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt mail om ditt beslut att frånträda avtalet och avsluta danskurs. (Går också bra att t.ex. ett brev avsänt per post ).

Ett mail med fullständiga personuppgifter (ditt namn, din geografiska adress, och, om det gäller i ditt fall, ditt telefonnummer, faxnummer och din e-postadress.)

samt gällande kurs/kurser du vill avsluta till info@adance.se

Finns även färdig mall från Konsumentverket som du kan använda

Du hittar den på: http://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du frånträder detta avtal kommer vi ej att fakturera dig för den kurs/kurser du valt att avsluta samt betala tillbaka eventuella betalningar vi fått från dig.

Konsumenten måste ha skickat sitt meddelade om ångerrätt innan ångerfristen löpt ut.

Vill du avsluta ditt avtal efter ångerrätt gått ut krävs läkarintyg el liknande.

Ångerrätt gäller ej när en tjänst som har fullgjorts och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt. Om du som kund ej meddelat att du vill använda din ångerrätt, ser vi det som att du som konsument har samtyckt till tjänsten. Ångerfristen är 14 dagar efter kursstart

Debitering/ återbetalning  vid Workshops och Läger OBSERVERA!

När du anmäler dig till Athletic Dance evenemang som workshops, läger el liknande ser vi anmälan som bindande. Administrationsavgift på 200 kr tas ut vid avbokning efter sista anmälningsdag.

Avbokning mer än två veckor före start 50% Debitering./ Återbetalning av kostnaden. Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg – ingen debitering/ full återbetalning.

Avbokning mindre än två veckor före start 70% debitering/ Återbetalning 30% av kostnaden.Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg – ingen debitering/ Full återbetalning.

Detta gäller ej när vi erbjuder utländska tränare samt beställd kost. -Avbokning mindre än två veckor före start.

Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg debiteras / återbetalas 50% av kostnaden.  Utan läkarintyg 70% Debitering/  30% Återbetalning av kostnaden.

Force Majeure 

 

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.