Leia Larsson

Tävlingsdansare i disco och hiphop. / Assistent

Leia tävlar i alla dansstilar på Athletic. Leia har representerat Sverige flera gånger i disco med fina resultat.  Leia undervisar vuxenklasserna på Athletic.