Anmälan / Betalningsvillkor/ Ångerrätt

Anmälan ska ske till www.adance.se/anmälan. De uppgifter som ska lämnas är namn, personnummer och adress på den som ska gå danskursen. Samma uppgifter ska lämnas från vårdnadshavaren om deltagare är under 18 år. Deltagaren får vid anmälan ett autosvar som visar att anmälan har kommit fram. Kommunikation / nyhetsbrev går till den e-postadress ni angivit i anmälan.  Personuppgiftspolicy Athletic kan komma att publicera fotografier och andra rörliga medier från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk som Facebook, Instagram, Youtube och dylikt. Läs mer om detta under GDPR – personuppgifter. (Se längre ner på sidan under GDPR) Undervisningsterminer Undervisningen delas upp i 4 terminer om vardera 7 veckor. När du tecknar dig för en termin är du automatiskt anmäld till kommande termin. Du behöver alltså inte återanmäla dig inför varje termin. Ny anmälan görs vid längre uppehåll (Jul/nyår & sommar) mellan terminerna T3-T1 & T2-T3   Periodöversikt 2021/2022 Termin 1: Vecka 4-11 Med uppehåll Nämnden för sportlov v8 V12 – 19 Med uppehåll Nämnden för påsklov v14 Termin 2: Vecka 12 – 19 Med uppehåll Nämnden för påsklov v14 Termin 3: Vecka 36-42 Termin 4: Vecka 43-50 Med uppehåll Nämnden för Höstlov v44 samt Latin VM v48. Betalning När du fått Antagningsbesked får du även information om fakturering som sker 14 dagar efter kursstart. Detta kan du även läsa mer om via villkor (Länk nedan) Anmälan / Betalningsvillkor/ Ångerrätt Ny anmälan gör endast vid sommar & jul uppehåll. Fr.om din andra termin  erhåller du automatiskt och ny faktura via postadressen du angett. Ny anmälan gör endast vid sommar & jul uppehåll. Obetald faktura gäller inte som avanmälning. Delbetalning Om du önskar få delbetala tillkommer en avgift på 50kr per delbetalning. Om du önskar delbetalning så mejlar du din förfrågan till info@adance.se Sjukdom, skada eller annat förhinder Utöver vad som behandlas under avsnitten villkor http://adance.se/anmalan-betalningsvillkor-angeratt/ är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort, eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behov Athletic få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göra. Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod pga sjukdom, skada, flyttade till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Athletic. Läkarintyg skall vara Athletic tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Athletic. Athletic tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningar. Avbokning och Återbetalning När du gör en avbokning upphör ditt avtal med Athletic att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande undervisningsperiod. För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till angelina@adance.se Obetald faktura gäller inte som avanmälning. Är du förhindrad att maila går det bra att skicka ett brev till Athletic, s admin Svetsaregatan 4 37230 Ronneby eller besöka dansskolan. Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Ångerrätt Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005: 59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbesked till en undervisningsperiod. Athletic fakturerar 14 dagar efter kursstart vilket ger dig ångerveckor.  Ångerveckor Utöver vad lagen erbjuder, Athletic dig även Ångerveckor Ångerveckor kan att även om din ångerfrist löpt ut så har du möjlighet att under periodens två första kurstillfällen att ångra dig. Vid avbokning se ovan under avbokning. Använder du 2 veckor ångerrätt efter terminsstart så är du automatiskt avbokad för kommande perioder.  Maila din avbokning till angelina@adance.se  Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller.Finns även färdig mall från Konsumentverket som du kan använda Du hittar den på: http://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pd Särskilda regler gäller vid läger & workshops. (Se längre ner under återbetalning vid workshops & läger)  Påminnelse om betalning Om betalning, trav påminnelser, uteblir överlämnas ärendet till inkasso. Athletic förbehåller sig rätten att debitera en påminnelseavgift om 60:- per påminnelse samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag.  Inställda lektioner/ Ersättningstillfällen Om Athletic tvingas att ställa in ett eller flera kurstillfällen så kommer dessa att flyttas till en annan tidpunkt. Dag och tid för ersättningstillfällena meddelas dig så snart det är möjligt. Du har inte rätt till ersättning eller återbetalning för de framskjutna kurstillfällena. Om Athletic inte har möjlighet att erbjuda ersättningstillfällen, av orsaker som ligger utanför Athletic, s kontroll, såsom exempelvis men inte enbart krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet förbehåller Athletic sig att istället ersätta kurstillfällen med digitalt material./ gäller ej vid läger och workshops. Force majeure Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som Athletic inte råder över och som förhindrar Athletic att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Athletic från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska snarast underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpningen av denna bestämmelse. Debitering/ återbetalning vid Workshops och Läger  När du anmäler dig till Athletic Dance evenemang som workshops, läger el liknande ser vi anmälan som bindande. Administrationsavgift på 200 kr tas ut vid avbokning efter sista anmälningsdagen. Avbokning mer än två veckor före start 50% Debitering./ Återbetalning av kostnaden. Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg – ingen debitering/ full återbetalning. Avbokning mindre än två veckor före start 70% debitering/ Återbetalning 30% av kostnaden.Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg – ingen debitering/ Full återbetalning. Detta gäller ej när vi erbjuder utländska tränare samt beställd kost. -Avbokning mindre än två veckor före start. Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg debiteras / återbetalas 50% av kostnaden. Utan läkarintyg 70% Debitering/ 30% Återbetalning av kostnaden. Athletic som varumärke All media exponering av företaget eller i företagets lokaler måste godkännas av Athletic. *varumärket får endast använda offentligt med tillåtelse av Athletic Dance efter föregående underrättelse och efter att medgivande har beviljats. Om inget annat har meddelats beviljar Athletic Dance inte några uttryckliga eller underförstådda rättigheter gällande patent, upphovsrätt av varumärket. Fotografering och filmning Det är förbjudet för föräldrar och danselever att under undervisning fotografera eller filma annan danselev utan att den berörda danseleven / tränaren får sitt medgivande.  GDPR Athletic Dance och GDPR (dataskyddsförordningen) GDPR, ersätter den tidigare personuppgiftslagen. INFO Athletic lagrar endast kunddata i syfte att kunna administrera fakturering och kommunikation för de kurser som anordnas varje termin. Den persondata som lagras är de uppgifter som ligger till grund för de fakturor som gör för de danskurser som ni har anmält är till, eller som ni som vårdnadshavare har anmält era barn till. Mailadress speciellt för kommunikation /nyhetsbrev som skickas från Athletic. Det är endast den administrativa personalen på Athletic som har tillgång till personkostnader som finns lagrade. Uppgifterna sparas så länge eleven fortsätter att vara kund och så länge som bokföringslagen särskilt att uppgifterna sparas. Data sparad i vårt system är: Namn Adress Personnummer Vårdnadshavarens namn och personnummer om elva är mindre år Mailadress Cookies Vi använder inte cookies på vår hemsida i syfte att samla information från din webbläsare. Om ni som kund inte vill att vi lagrar för er personlig information Om ni vill att vi tar bort information skickar ni ett mail till info@adance.se Det gäller också att vi vill veta vilka personuppgifter vi har lagrade om i vårt system. I de fall bokföringslagen fungerar att vi lagrar informationen kommer informationen att raderas så snart bokföringslagen tillåter. Athletic lämnar endast ut personuppgifter för våra kunder om lager så att eller kan kunden få sitt godkännande. Vid ytterligare frågor vänligen hör av er via mail till angelina@adance.se   Adress Besöks adress: Athletic Boost Blekinge AB Vierydsvägen 1  372 30 Ronneby Tel: 0709643090 Admin: SVETSAREGATAN 4 372 30 Ronneby Organisationsnummer: 559284-0283